Privacyverklaring

Wateryou wil jou als klant of gebruiker van producten duidelijk en goed informeren, snel kunnen helpen en een uitstekende service bieden. Daarvoor maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wateryou is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Europese privacy wetgeving, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten jij hebt. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om aanvragen en afspraken te kunnen behandelen en om informatie met je te delen. Hieronder vermelden wij een aantal specifieke activiteiten waar persoonsgegevens voor nodig zijn:
•    Bestellen van producten
•    Informatie en service aanvragen
•    Toezenden van nieuwsbrieven of informatie bulletins
•    Verstrekken van productreviews
•    Deelname aan acties en promoties
•    Tevredenheid enquêtes
Jouw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als je ze vrijwillig hebt opgegeven. 
Bij het gebruik van onze website houden wij alleen algemene bezoekgegevens bij zoals het IP-adres, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de bezochte pagina’s en de gegevens die de browser meestuurt.

Wat zijn jouw rechten?

Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Daarin willen we transparant zijn en als je daarom vraagt zullen wij ons inspannen om na te gaan waar jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Ook heb je het recht om te vragen om wijziging of  verwijdering van je persoonsgegevens. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Je kunt een verzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar support@wateryou.eu. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer jouw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij jouw gegevens voor directe marketing, dan zullen wij een door jouw ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit voor het nakomen van de afspraak die we met jou hebben gemaakt nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het versturen en afleveren van producten, uitvoeren van een reparatie door een servicebedrijf, opsturen van informatie/brochures, uitvoeren van een promotie actie waarvoor je je hebt aangemeld, etc. Ook kunnen wij gebruik maken van de informatiesystemen en datacenters van derden (SaaS-diensten) voor de verwerking van gegevens. Met derden met wie wij persoonsgegevens delen sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. In zo’n overeenkomst nemen wij onder meer op welke gegevens verwerkt mogen worden, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden en welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. Verder kunnen wij op grond van de wet verplicht worden om gegevens te delen.

Wij vragen om toestemming

Als je een bestelling plaatst via de website, ons een verzoek om (product)informatie stuurt, een (garantie)aanvraag voor service doet of bijvoorbeeld deelneemt aan een actie, etc., vragen wij jou om toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je geen toestemming geeft, kunnen wij jouw verzoek niet verwerken. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de kosten van uitvoering, de risico’s en de aard van de gegevensverwerking. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beperkt door middel van wachtwoorden en encryptie. Het raadplegen van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk gelogd.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met de Wateryou website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacy verklaring van de websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen in het kader van service- en dienstverlening door ons worden bewaard. Voor persoonsgegevens in het kader van bestellingen en serviceaanvragen geldt dit in ieder geval gedurende de verwachte levensduur van een product

Cookiegebruik

Hoe wij omgaan met cookies kun je lezen in de cookie verklaring op onze website.

Als je vragen hebt

Voor vragen over ons privacy beleid kun je een email sturen naar support@wateryou.eu. 

Hoofdmenu
De waardering van wateryou.eu bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 17 reviews.
Koop voor  50,00 meer en ontvang gratis verzending